Oavsett om du ska samarbeta, leda andra eller  hålla i en grupp eller föreläsning så kan det vara bra att du lär dig hur du själv kommunicerar naturligt och hur du kan vässa tekniken för att nå fram så att andra lyssnar.
Passa på att komma och lära dig mer under vår föreläsning kring "hur du vässar din personliga kommunikation och talar så andra lyssnar"!

När: Tisdag den 29 oktober kl. 14.00 - 16.00
Var: Elverket, Västra Kvarngatan 62, Nyköping

Mer information finner du i bilagan.

Varmt välkommen med din anmälan!

Anette Kumlin Jonsson
Hälsoklivet

Kvällens tema var Sparreholm förr och nu.
Karl Persson från Hyltinge Hembygdsföreningen visade bilder från förr och hade ställt upp en utställning med foton från Sparreholm nu och då.
Karl berättade intressanta historier om olika delar av Sparreholm ex. Sparreholms Snickerifabriks början, Holmen verksamhet och när tåget kom till Sparreholm år 1862. Sparreholm hade många olika affärer och verksamheter som vi tyvärr inte har idag i samma utsträckning. 

Mikael Larsson Näringslivskontoret, informerade om vad som händer i kommunen;
Turismprojektet, nedläggning av Vallinska bokhandeln, Caparols flytt till Skebokvarn, Jem & Fix, samt JYSK´s etablering i Flen.

Nytt som vi kommer att ha på våra medlemsmöten är att ett av medlemsföretagen får möjlighet att, under 5 minuter, berätta mer om sig och sitt företag. 
Resultatet kan bli, att när vi vet mer om varandra, kan det ge både utveckling  av företaget och affärer.
Så vill du vara den som berättar nästa gång, meddela mig gärna på info@sparreholmsforetagarna.nu.

Ni kan läsa mer om medlemsmötet i protokollet under "medlemsprotokoll".

Välkommen på nästa medlemsmöte 19 november!

Solen och värmen gör sig nu påmind om att semestern är i full gång och en och annan är åter till vardagen. Jag hoppas att många har och har haft en välbehövlig ledighet!

Jag vill nu som ny ordförande för Sparreholms företagarförening, tacka för förtroendet att fortsätta driva föreningen under nästkommande år.

Med hjälp av styrelsen och tillsammans med medlemmarna i föreningen, ser jag fram emot att vi med gemensamma krafter, fortsätter att utveckla föreningen för medlemmarna och Sparreholms bästa.
Vid nästa medlemsmöte kommer jag att presentera mig närmare så boka redan nu in medlemsmötet den 12 september kl. 18.30!

Vi ses snart!

Varma hälsningar
Ordförande Anette Kumlin Jonsson

Årets företagare i Sparreholm har nu utsetts och i år blev det Habib Aissaoui, Fabriken i Sparreholm!
Stort grattis och lycka till i fortsättningen!


Motivering:
Du, Habib, har under några få år utvecklat en verksamhet som imponerar. Med din etablering kommer en halv million besökare varje år. Här kan både besökare och lokalbefolkningen shoppa på outlet, handla i välfylld matbutik och dagligen avnjuta lunch på den fina restaurangen. Ett flertal arbetstillfällen finns numera tack vare Din etablering. Effekten har varit ”dramatisk positiv”.
 
Ett äppelträd kommer att planteras i ditt namn under Sparreholms Vårfest 11 maj!
 
Sparreholms företagarförening
 

 
Tid: Torsdagen den 16 maj 2019 kl.18.30 – 21.00
Plats: Fabrikens restaurang

Dagordning Årsmöte
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår bibehållen årsavgift om 800 kronor.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
13.Val av revisorer.
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid – 10 dagar före mötet inkomna motioner.
16. Övriga frågor
   
Efter årsmötet har vi andra aktiviteter och avslutar mötet med middag.
Måns har lovat en festbuffé som t o m slår föregående årsmötes otroligt goda mat!!
 
Anmäl dig genom att svara till Christer Jönsson, christer.p.h.jonsson@gmail.com eller på telefon/sms 070 378 94 34
Vi behöver ditt svar snarast om du ännu inte anmält dig.
        
Välkommen
 
Styrelsen

Bilder används under Creative Commons från Maria Eklind

Kontakta oss gärna på: info@sparreholmsforetagarna.nu

Möten