Solen och värmen gör sig nu påmind om att semestern är i full gång och en och annan är åter till vardagen. Jag hoppas att många har och har haft en välbehövlig ledighet!

Jag vill nu som ny ordförande för Sparreholms företagarförening, tacka för förtroendet att fortsätta driva föreningen under nästkommande år.

Med hjälp av styrelsen och tillsammans med medlemmarna i föreningen, ser jag fram emot att vi med gemensamma krafter, fortsätter att utveckla föreningen för medlemmarna och Sparreholms bästa.
Vid nästa medlemsmöte kommer jag att presentera mig närmare så boka redan nu in medlemsmötet den 12 september kl. 18.30!

Vi ses snart!

Varma hälsningar
Ordförande Anette Kumlin Jonsson

Årets företagare i Sparreholm har nu utsetts och i år blev det Habib Aissaoui, Fabriken i Sparreholm!
Stort grattis och lycka till i fortsättningen!


Motivering:
Du, Habib, har under några få år utvecklat en verksamhet som imponerar. Med din etablering kommer en halv million besökare varje år. Här kan både besökare och lokalbefolkningen shoppa på outlet, handla i välfylld matbutik och dagligen avnjuta lunch på den fina restaurangen. Ett flertal arbetstillfällen finns numera tack vare Din etablering. Effekten har varit ”dramatisk positiv”.
 
Ett äppelträd kommer att planteras i ditt namn under Sparreholms Vårfest 11 maj!
 
Sparreholms företagarförening
 

 
Tid: Torsdagen den 16 maj 2019 kl.18.30 – 21.00
Plats: Fabrikens restaurang

Dagordning Årsmöte
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår bibehållen årsavgift om 800 kronor.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
13.Val av revisorer.
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid – 10 dagar före mötet inkomna motioner.
16. Övriga frågor
   
Efter årsmötet har vi andra aktiviteter och avslutar mötet med middag.
Måns har lovat en festbuffé som t o m slår föregående årsmötes otroligt goda mat!!
 
Anmäl dig genom att svara till Christer Jönsson, christer.p.h.jonsson@gmail.com eller på telefon/sms 070 378 94 34
Vi behöver ditt svar snarast om du ännu inte anmält dig.
        
Välkommen
 
Styrelsen

Du hälsas hjärtligt välkommen till Sparreholms företagarförenings första medlemsmöte 2019. Vi har planerat ett intressant och aktivt program.
Mötet hålls i Sparreholms Folkets hus.
 
Vi hoppas på en god tillslutning till mötet.

Programmet är som följer:
1.  Vi har bjudit in Marie-Louise Holm från företaget Talarcoachen. Hon lär oss ”hur man talar så att andra lyssnar”. Här får vi både tips och trix och roliga inlägg.
2.  Nya medlemmar presenterar sig. Vi har två nya kvinnliga medlemmar: Jennifer Johanson och Isabelle Stålhammar.
3.  Vi har en diskussionspunkt kring vad du som medlem vill ha för upplägg och innehåll i kommande medlemsmöten, för att på därmed på bästa sätt säkerställer god närvaro och entusiasm hos dig som medlem.
4.  Valberedningen, representerad av Uno Gustafsson har ordet.
5.  Ny ordförande kommer att utses vi årsmötet i maj. Christer Jönsson träder tillbaka som vice ordförande under nästa år.
 
Under mötet serveras god hemgjorda smörgåsar och kaka samt kaffe.
 
Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till mötet.
Anmälan senast 8 mars (mail: christer.p.h.jonsson@gmail.com eller tel. 0703789434).
 
Styrelsen

Sparreholmare – det är bråttom nu,
vi måste alla bry oss om vår ort!


Livsmedelsbutiken Matkapet vid Fabriken i Sparreholm behöver flera kunder för att kunna upprätthålla en god servicenivå. 
Sparreholms Bygderåd, Sparreholms båtklubb, Hembygdsföreningen och Företagarföreningen har nu sammanställt ett upprop som uppmanar Sparreholmsborna att handla mera regelbundet på Matkapet för att för att vända läget. 
Detta meddelande kommer att spridas till postlådor inom samhället. Tillsammans kan vi vända läget och därmed få behålla affären.
Du kan läsa mer i bilagan.

Kontakta oss gärna på: info@sparreholmsforetagarna.nu

Möten