Nu har vi haft årets sista medlemsmöte och denna gång fick vi möjligheten att träffas fysiskt. Så himla trevligt!
Du kan läsa mer om innehållet under "protokoll/anteckningar".

Nu önskar vi i styrelsen ett God Jul och ett Gott Nytt År så ses vi nästa år!

Grattis säger vi till Sparreholms Utbildning AB med motiveringen:

”Sparreholms Utbildning AB har genom idogt arbete skapat sig en god och stabil ekonomisk grund.
Genom detta har man kunnat investera köp av skolbyggnad och moderna hjälpmedel för att kunna erbjuda alla elever en god undervisning och lärandemiljö”

DAGORDNING:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2021 och 2022.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret 2021.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
13.Val av revisorer för en tid av 2 år.
14. Val av valberedning
15. Motioner/inkomna skrivelser
16. Övriga frågor.
17. Avslutning

Välkommen med din anmälan till info@sparreholmsforetagarna.nu !


Detta år har varit fylld av förändringar för många, både företag och människor.
Det är företag som går bra och företag som går mindre bra, förändringar i arbetssätt, genom att bli mer digitala och att arbeta hemifrån. Människor som mår bra av att hålla distans och människor som mår mindre bra av att ha distans.

I föreningen har vi legat lite lågt för att se vart detta bär. Vi har i styrelsen träffats digitalt, om än inte så frekvent som vi vill, och även haft ett medlemsmöte digitalt då Almi var inbjudna och berättade om sig och vad de kan hjälpa till med.
Nu har vi haft ytterligare ett styrelsemöte och så här är vår plan:

  • Det kommer inte att bli någon medlemsavgift att betala för i år, 2020
  • Vi planerar för ett årsmöte i maj 2021. Detta årsmöte blir en sammanslagning av 2019 och 2020. Vi sätter mötet så långt fram för att se om vi kan ses fysiskt. Om vi befinner oss i samma läge som nu så kommer årsmötet att bli digitalt.
  • Vi kommer även att ha ett medlemsmöte digitalt den 18 februari kl. 18.30. Då hoppas vi att så många som möjligt kan delta så att vi får höra hur ni mår, hur det går för er och om ni har några speciella frågor eller önskemål inför årsmötet. Så du kan redan nu boka in det i din almanacka! Inbjudan kommer.

 
Nu håller vi alla tummarna att vi så snart som möjligt kan ses igen under säkra förhållanden!
 
Håll ut och var rädda om varandra!
Sparreholms företagarförening/styrelsen

Årets Sparreholmare 2020 blev i år Annika Jivtegen. Ett äppelträd kommer att planteras i Familjeparken till Annikas ära troligtvis nästa år pga rådande omständigheter.

Så vem blir årets företagar i Sparreholm?
Vi vill gärna ha förslag på vem du röstar fram. Skriv namn, företag och varför du vill nominera just denna person.

Lämna förslag senast 30/6. Du kan maila till info@sparreholmsforetagarna.nu 

Bilder används under Creative Commons från Matt From London

Kontakta oss gärna på: info@sparreholmsforetagarna.nu

Möten