om sparreholms företagarförening

Sparreholms företagarförening, SFF, är en intresseorganisation, vars mål är att främja utvecklingen av affärslivet i vår bygd. Här vill vi publicera information som ska underlätta kontakter mellan företag och personer.

Föreningen har ca 40 medlemmar och vi träffas ca 4 gånger per år och har som mål att knyta kontakter, diskutera och driva frågor som är angelägna för bygden. Dessutom har vi trevligt och skapar en ”vi-känsla” kring affärslivet i Sparreholm.

Föreningen startades i maj 2012 och har en kunnig styrelse med både lokal förankring och kontaktnät utanför den egna bygden.
Styrelsemedlemmarna sammanträder ca. 8 gånger per år.

Kontakta oss gärna på: info@sparreholmsforetagarna.nu