vår verksamhet

SFF har genom dialog med sina medlemmar valt att prioritera och fokusera ett antal frågor som upplevs som angelägna. Några av dessa beskrivs här.
 

  • Nätverkande med stödfunktioner och utbildning, samt mentorskap för företagare
  • Marknadsföring av Sparreholm
  • Sprida information om medlemmarnas produkt- och tjänsteutbud
  • Erbjuda IT-stöd, t ex att länka medlemmarnas hemsidor via denna hemsida
  • Arbeta med frågor kring boende, skola och kommunikation till Stockholm
  • Lobbying mot kommunen med syfte att skapa bra förutsättningar för att få hit fler företag
  • Samverkan med andra företagarföreningar, t ex Forum Flen
  • Fördjupat arbete med att skapa synergi mellan företagen
  • Tillhandahålla en uppdaterad medlemsmatrikel

Kontakta oss gärna på: info@sparreholmsforetagarna.nu